in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Servicii private pentru situatii de urgenta

SION Security ofera servicii specializate in domeniul securitatii la incendiu asigurand totalitatea serviciilor necesare pentru integrarea masurilor tehnice şi organizatorice planificate şi realizate conform legislaţiei în vigoare, în scopul asigurării, identificării, evaluării, controlului şi combaterii riscurilor de incendiu, informării salariaţilor asupra acestora, antrenarii pentru evacuare si salvarea bunurilor precum şi intervenţia operativă pentru salvarea persoanelor aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora.

image caption 

SION Security asigura servicii de interventie la incendii (24/24 de ore) cu pompieri atestati profesional si instruiti in acest sens, echipati si dotati corespunzator in vederea prevenirii si stingerii incendiilor.


Prin serviciile oferite SION Security urmareste: Activitatile de prevenire a incendiilor desfasurate de catre SION Security reprezinta totalitatea actiunilor specifice planificate si realizate, potrivit legii, in vederea preintampinarii, reducerii sau eliminarii riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora ce pot avea loc in incinta beneficiarului sau pe teritoriul localitatii, a protectiei salariatilor si locuitorilor, a mediului, a bunurilor si valorilor.

  • acoperirea riscurilor potentiale din sectoarele de competenta atat din punct de vedere preventiv, cat si operational;
  • executarea oportuna a misiunilor si opertiunilor specifice;
  • corelarea performantelor tehnice ale mijloacelor de interventie cu specificul si gradul de periculozitate al situatiei de urgenta, in vederea unei exploatari optime si cu eficienta maxima a acestora;
  • indeplinirea criteriilor specifice prevazute in normele de prevenire si stingere a incendiilor, aplicabile in ramurile economice respective si in administratia locala, norme emise in conditiile legii de ministere sau de alte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate;
  • pregatirea si antrenamentul personalului.

 

image caption

 SION Security este avizata pentru infiintarea serviciului privat pentru situatii de urgenta constituit ca societate comerciala nr. 255582P din 20.03.2


 
 

Suport tehnic
0372.772.645