in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Certificari


Licenţa 1343/P/2009 pentru efectuarea serviciului de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi consultanţă în acest sens.

  • Servicii de pază a transporturilor de valori şi consultanţă;
  • Servicii de gardă de corp şi consultanţă.


Licenţa A/2971/2012 pentru efectuarea activităţii de:

  • instalare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
  • întreţinerea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
  • proiectare sisteme de alarmare împotriva efracţiei.


Licenţa A/2972/2012 pentru situaţii de urgenţă privind:

  • efectuarea lucrărilor de execuţie a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare in caz de incendiu;
  • executarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
  • executarea lucrărilor de verificare, întreţinere şi/sau reparare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu.


Certificari

SA 8000:2008SR
EN ISO 9001:2008SR
EN ISO 14001:2005
EN ISO 27001:2005SR
OHSAS 18001:2008

 

Suport tehnic
0372.772.645